News & Events

अध्यक्ष
अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संघठन
अध्यक्ष
महराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संघठन
सचिव
महराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संघठन
आय.टी. प्रमुख
महराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संघठन
माननीय श्री कमलजी भूतड़ा, सूरत माननीय श्री. सचिनजी चांडक, पुणे माननीय श्री. राहुलजी बाहेती, संगमनेर श्री. विष्णुकांतजी फाफट, धुलिया